Etapp 1 Blåvättnerna-Stensjön

En omväxlande och lättvandrad sträcka inleder Bohusleden söderifrån. Du passerar vildvuxen skog, ängar och åkrar, en rad vackra badsjöar och avslutar i Gunnebo slotts idylliska miljö.

Den första etappen på Bohusleden går genom Mölndals kommun. Leden startar vid den lilla sjön Blåvätterna, där Bohusleden möter Hallandsleden. Sträckan är ganska lång men annars lättvandrad och välkomnande. Den går omväxlande genom vildvuxen skog, längs åkrar och ängar, genom bebyggelse och via en rad badsjöar. I den orörda skogen i början på sträckan växer på grova träd den ovanliga och långtrådiga skägglaven.

Längs sträckans nära två mil vandring finns en rad rastplatser. Vid den lilla sjön Stora Tjärnet, strax norr om Kållered, har det tidigare funnits ett vindskydd som tyvärr är trasigt. Plan finns på att bygga nytt under hösten 2019.

Mot slutet av vandringen går leden över Gunnebo slotts ägor med idylliska blomsterängar och gamla ekar. Gunnebo slott byggdes på 1700-talet som exklusiv sommarbostad åt Göteborgsköpmannen John Hall och är i dag ett omtyckt och populärt besöksmål året runt. Det är ett av landets bästa och mest stilrena exempel på nyklassisk byggnadskonst. Här upplever du äkta historia genom att gå på guidning i slottet och på sommaren kan du också se teater här. Missa inte Gunnebo Kaffehus och Krog som serverar mat och fika med råvaror från den ekologiska köksträdgården.

Missa inte: I Dvärred, en bit söder om Kållered, ligger Dvärgahuset, en stenkammargrav kallad hällkista, från yngre stenåldern. Namnet kommer av att man förr trodde att platsen var ett tillhåll för småväxta.

Karta - Etapp 1 Blåvättnerna-Stensjön

Karta

Tips: Hämta kartan som pdf-fil och zooma till önskad förstoring.

Om punkterna på kartan
  1. Den första delen av etappen går genom Bunketorpsområdet. Här är naturen vildmarkslik. I den orörda skogen växer den ovanliga och långtrådiga skägglaven på grova träd. I Bunketorp finns både rastplats och motionscentral.
  2. Vid Stora Hassungaredssjön finns en rastplats med vacker sjöutsikt.
  3. Intill vägen genom Dvärred ligger Dvärgahuset, en stenkammargrav kallad hällkista, från yngre stenåldern. Namnet kommer av att man förr trodde att platsen var ett tillhåll för småväxta. I området finns fornlämningar av boplatser. Läs mer om sevärdheterna på de uppsatta informationsskyltarna.
  4. Efter en ny sträckning från våren 2019 går leden från Kikås Långvatten och förbi den återställda Kikås-tippen. Ta en avstickare och kika på insektshotell och iordningsställda ängsmarker.
  5. Vid Herkulesgårdens motionscentral finns rastplats och utegym.
  6. Att vila ut en stund på Gunnebo Slott är fin avrundning på Bohusledens första etapp. Slottet byggdes på slutet av 1700-talet som exklusiv sommarvilla åt den förmögne göteborgsköpmannen John Hall. Det är ett av landets bästa och mest stilrena exempel på nyklassisk byggnadskonst.

Senast publicerad 2019-07-02

Om etappen

Längd 19 km

Tid 5-6 timmar exkl. raster

Svårighetsgrad
Lätt, förutom att etappen är ganska lång.

Information
Tekniska förvaltningen
Mölndal

031-315 10 00
molndal.se

Information om boende, serveringar, aktiviteter m.m.
vastsverige.com

Länkar om kollektivtrafik
vasttrafik.se
reserobot.se
sj.se