Etapp 12 Vassbovik-Glimmingen

Denna etapp är omväxlande och inte särskilt krävande. Kring startpunkten Vassbovik är naturen kuperad men relativt snäll. Leden följer -mestadels lättvandrade – skogsvägar och stigar fram till ett område som genomkorsas av lokala vandringslingor och motionsspår.

Leden följer ett av spåren fram till Stenhults idrottsplats. Härifrån fortsätter leden ett par kilometer över öppna i kanten av fält, för att sedan återgå till omväxlande skogs- och jordbruksmiljöer.

Efter passagen under motorvägen har Bohusleden annan sträckning än den som anges på kartan. Leden går numera inte igenom Glimmingens motorstadion utan efter dess ytterkanter.

Den nya sträckningen är mycket väl markerad, men observera; leden korsar vissa motorbanor i skogen vilka kan vara märkta med orange, samma kulör som märkningen som Bohusleden.

Karta - Etapp 12 Vassbovik-Glimmingen

Karta

Tips:Hämta kartan som pdf-fil och zooma till önskad förstoring.

Om punkterna på kartan

1. Från Stenshults idrottsplats utgår ett antal lokala vandringsslingor och motionsspår för såväl vandrare, löpare och längdskidåkare. Här finns vindskydd för den som vill göra ett stopp över natten.

2. Grevesten är en grav från järnåldern (ca 400 f.Kr–1050 e.Kr). Den består av en rund stensättning och en rest sten i mitten.

3. Glimmingen är en något udda plats för att avsluta en etapp på Bohusleden. Alldeles invid en motorbana, järnväg och större landsväg. Här finns busshållplats och därför möjlighet att ansluta Bohusleden med kollektivtrafik.

4. Den gamla gården Stämmen tillhör numera Svenska Jägareförbundet.

Senast publicerad 2019-07-02

Om etappen

Längd
14 km

Tid
4 timmar
(3-4 km/timme exkl. raster)

Svårighetsgrad
Lätt

Kollektivtrafik
Direkt anslutning till leden vid busshållplats:

- Glimmingen, Uddevalla

Information
Uddevalla kommun
0522-69 64 30 
kulturfritid@uddevalla.se

Information om boende, serveringar, aktiviteter m.m.
www.vastsverige.com

Länkar om kollektivtrafik
www.vasttrafik.se
www.reserobot.se
www.sj.se