Etapp 15 Metsjö-Kaserna

Det finns vildmark. Och det finns marker där det har gått vilt till. Den femtonde etappen av Bohusleden går i ett område med en blodig historia av krig och oroligheter.

Sjön Övre Trästickeln med omgivningar var (trots freden i Roskilde 1658) gränslandet i stridigheterna mellan Sverige och Norge ända in i 1700-talet. Den sista sammandrabbningen var Tyttebärskriget, så sent som 1788–89.

I dag möter du en annan dramatik - naturen. Den är bitvis ganska krävande och kuperad vandra, men omgivningarna är mycket varierande och vackra.

Karta - Etapp 15 Metsjö-Kaserna

Karta

Tips: Hämta kartan som pdf-fil och zooma till önskad förstoring.

Om punkterna på kartan

1. Här låg gränsen mellan Sverige och Norge fram till 1658. Nu är detta i stället gränsen mellan landskapen Bohuslän och Dalsland. Det är också gräns mellan Uddevalla och Munkedals kommuner.

2. Vid Pölevattnets östra strand och Kärrevattnet norra strand hittar du vindskydd. Sjöarna ligger en liten bit från leden, men de är lätta att hitta.

3. Vid Viksjöns strand ligger en närmast pastoral idyll som också är naturreservat. Här finns ett gravfält från järnåldern (500 f.Kr-
1300 e.Kr.) och en privat begravningsplats från 1800-talet.
Cirka 500 meter söder om Bohusleden, hittar du resterna av Vågsäter gamla herrgård. Husgrunden och allén finns kvar.

4. Fältspat användes förr till porslinstillverkning. Här ligger en gammal fältspatgruva där du än i dag kan se det så kallade kråkguldet glimma.

5. Övernattningsstugan Modalen är nedbrunnen och därför inte användbar för övernattning. Stugan kommer återuppbyggas och beräknas vara klar våren 2019..

Söder om Modalen delar sig leden och går på ömse sidor om Munkedalsälven. Strax innan du når fram till etappmålet Kaserna går lederna åter samman.

6. Fingals grotta består av två sammanbundna jättegrytor. Många jättegrytor skapades under istiderna oftast genom att stora stenar »borrades« ner i berget när glaciären rörde sig.

7. Vid Kaserna låg författaren Pontus Wikners barndomshem, som numera är en hembygdsgård. Om du vill hyra kanot vid Kaserna, besök för närmare information Friluftsfrämjandet webbplats www.friluftsframjandet.se/munkedal eller kontakta föreningen via e-post munkedal@friluftsframjandet.se

Kollektivtrafik

Närmaste hållplats för kollektivtrafik finns vid Pumpbron, Munkedal (Bruksskolan), som du hittar cirka 1,8 km från Kaserna efter vägen i riktning mot Munkedal. Trafiken utgår bl.a. från Munkedals station och du hittar information om tidtabell hos Västtrafik, www.vasttrafik.se

Senast publicerad 2018-10-16

Om etappen

Längd
17,5 km

Tid
5 timmar
(3-4 km/timme exkl. raster)

Svårighetsgrad
Medelsvår

Information
Ulrika Larsson
Munkedals kommun
0524-181 76
turistinfo@munkedal.se
vastsverige.com/munkedal

Information om boende, serveringar, aktiviteter m.m.
www.vastsverige.com

OBS! Övernattningsstugan Modalen är nedbrunnen och därför inte användbar för övernattning. 

Länkar om kollektivtrafik
www.vasttrafik.se
www.reserobot.se
www.sj.se