Etapp 15 Metsjö-Kaserna

Etappen går genom omväxlande och delvis dramatisk natur, genom tät granskog, längs branta klipphyllor, förbi sjöar och genom gammalt kultur- och odlingslandskap. Den är bitvis ganska krävande och kuperad, men omgivningarna är mycket varierande och vackra.

Etapp 15 på Bohusleden går mellan Metsjö i Uddevalla kommun och Kaserna, i Munkedal. Starten ligger i en korsning mellan två grusvägar. Här finns en informationstavla och möjlighet för några bilar att parkera.

Detta är inte bara vildmark. Det är också ett område med en blodig historia av krig och oroligheter. Leden passerar delvis sjön Övre Trästickeln med omgivningar var (trots freden i Roskilde 1658) gränslandet i stridigheterna mellan Sverige och Norge ända in i 1700-talet. Den sista sammandrabbningen var Tyttebärskriget, så sent som 1788–89. Här låg alltså gränsen mellan Sverige och Norge fram till 1658. Nu är detta i stället gränsen mellan landskapen Bohuslän och Dalsland. Det är också gräns mellan Uddevalla och Munkedals kommuner.

I dag möter vandraren en annan dramatik - naturen. Leden går genom omväxlande och delvis dramatisk natur, genom tät granskog, längs branta klipphyllor, förbi sjöar och genom gammalt kultur- och odlingslandskap. Etappen är bitvis ganska krävande och kuperad, men omgivningarna är mycket varierande och vackra.

I slutet av etappen går leden genom Strömmarnas naturreservat. Den slutar en bit utanför reservatets västra del, vid kanotcentralen i Kaserna. Här finns parkering, infotavla och ett utedass. Vatten kan man fylla på när kanotcentralen är bemannad.

OBS! Övernattningsstugan Modalen är nedbrunnen och därför inte användbar för övernattning. Stugan kommer återuppbyggas och beräknas vara klar våren 2019. Den kommer då inte vara öppen för vandrare. Söder om Modalen delar sig leden och går på ömse sidor om Munkedalsälven. Strax innan du når fram till etappmålet Kaserna går lederna åter samman. Dessa alternativ möjliggörs av två broar. Den östra bron har dock rivits under maj 2019, detta för att kunna återställas med en ny bro. Under sommaren 2019 rekommenderas därför den norra sträckningen.

Längs etappen finns en rad sevärdheter mm. Se mer under Om punkterna på Kartan.

Karta - Etapp 15 Metsjön-Kaserna

Karta

Tips: Hämta kartan som pdf-fil och zooma till önskad förstoring.

Om punkterna på kartan
  1. Här låg gränsen mellan Sverige och Norge fram till 1658. Nu är detta i stället gränsen mellan landskapen Bohuslän och Dalsland. Det är också gräns mellan Uddevalla och Munkedals kommuner.
  2. Vid Pölevattnets östra strand och Kärrevattnet norra strand hittar du vindskydd. Sjöarna ligger en liten bit från leden, men de är lätta att hitta.
  3. Vid Viksjöns strand, vid en närmast pastoral idyll som också är naturreservat, finns ett gravfält från järnåldern (500 f.Kr - 1300 e.Kr) och en privat begravningsplats från 1800-talet, Kochs grav. Cirka 500 meter söder om Bohusleden, hittar du resterna av Vågsäter gamla herrgård. Husgrunden och allén finns kvar.
  4. I närheten av Strömmarnas naturreservat ligger en gammal fältspatgruva där du än i dag kan se det så kallade kråkguldet glimma.
  5. Övernattningsstugan Modalen är nedbrunnen och därför inte användbar för övernattning. Stugan kommer återuppbyggas och beräknas vara klar våren 2019 men kommer då inte vara öppen för vandare.
    Söder om Modalen delar sig leden och går på ömse sidor om Munkedalsälven. Strax innan du når fram till etappmålet Kaserna går lederna åter samman. Den östra bron, för att kunna ta den södra sträckan, har rivits under maj 2019 för att kunna återställas med en ny bro.
  6. Fingals grotta, precis längs leden på den norra delen av Strömmarnas naturreserrvat, består av två sammanbundna jättegrytor. Många jättegrytor skapades under istiderna oftast genom att stora stenar »borrades« ner i berget när glaciären rörde sig.
  7. Vid Kaserna låg författaren Pontus Wikners barndomshem, som numera är en hembygdsgård. Om du vill hyra kanot vid Kaserna, besök för närmare information Friluftsfrämjandet webbplats www.friluftsframjandet.se/munkedal eller kontakta föreningen via e-post munkedal@friluftsframjandet.se

Längs sträckan finns fem olika vindskydd.

Vid Kaserna låg författaren Pontus Wikners barndomshem, som numera är en hembygdsgård. Om du vill hyra kanot vid Kaserna, besök för närmare information Friluftsfrämjandet webbplats friluftsframjandet.se/munkedal eller kontakta föreningen via e-post munkedal@friluftsframjandet.se


Kollektivtrafik

Närmaste hållplats för kollektivtrafik finns vid Pumpbron, Munkedal (Bruksskolan), som du hittar cirka 1,8 km från Kaserna efter vägen i riktning mot Munkedal. Trafiken utgår bl.a. från Munkedals station och du hittar information om tidtabell hos Västtrafik, www.vasttrafik.se

Senast publicerad 2019-07-02

Om etappen

Längd
17,5 km

Tid
5 timmar
(3-4 km/timme exkl. raster)

Svårighetsgrad
Medelsvår

Information
Ulrika Larsson
Munkedals kommun
0524-181 76
turistinfo@munkedal.se
vastsverige.com/munkedal

Information om boende, serveringar, aktiviteter m.m.
www.vastsverige.com

OBS! Övernattningsstugan Modalen är nedbrunnen och därför inte användbar för övernattning. 

Länkar om kollektivtrafik
www.vasttrafik.se
www.reserobot.se
www.sj.se