Etapp 18 Svarteborg-Lunden

Innan du startar din vandring efter denna etapp, vill vi informera dig om att etappen är den första som tar dig in i Bohusläns största sammanhängande vildmarksområde. Efter långa sträckor finns det ingen bebyggelse och det är få korsande allmänna vägar.

Ska du vandra flera etapper i sträck eller fortsätta hela sträckan till Strömstad, måste du räkna med att övernatta i vindskydd eller stuga, bära din packning under flera dagar och att kollektivtrafik, där den förekommer, är mycket gles, särskilt under lördagar, och söndagar och skollov.

Räkna dessutom med att du inte kan komplettera din proviant i närheten av leden. För din egen säkerhet måste du ha laddat alla batterier, även mobilens. I beskrivande text över kommande etapper ger vi dig några tips om möjligheter att proviantera och kollektivtrafik.

Ska du inte vandra hela sträckan till Strömstad, är din möjlighet att kommer överens med ”någon” om att lämna och hämta upp dig vid lämpliga ställe efter leden eller i dess närhet.

Etappen 18 präglas absolut inte av vandring i vildmark. Leden följer under ca 1 mil en gemytlig landsväg genom jordbrukslandskap och skogsbygd.

Mot etappens slut passerar du Bredmossen, det största myrområdet i Bohuslän. Den öppna ytan känns nästan som om man plötsligt befinner sig i på myrar i norra Sverige. Vanligtvis är det fågelliv och rörelse över hela mossen. Håll ögonen extra öppna efter orre och ljungpipare.

Karta - Etapp 18 Svarteborg-Lunden

Tips: Hämta kartan som pdf-fil och zooma till önskad förstoring.

Om punkterna på kartan

1.Bredmossen borde ligga betydligt längre norrut i Sverige. Känslan av att vandra in i en vild vildmark än tidigare blir påtagligare för vare steg du tar. Det är här det mäktiga Kynnefjäll börjar.

2. Etappmålet är Lunden. Vaktstugan och minnesstenen påminner om de hela 20 år (1980-2000) som aktionsgruppen Rädda Kynnefjäll vaktade här, för att avvärja hotet att fjället skulle göras till förvaringsplats för atomsopor. Gruppens medlemmar avlöste varandras vaktpass, hela dygnet och åren om.

Kollektivtrafik

I Svarteborg och i omedelbar närhet av leden, finns hållplats för kollektivtrafik. Närmare uppgifter hittar du på www.vasttrafik.se. Här har du en bra möjlighet att antingen börja eller avsluta din vandring.

Senast publicerad 2018-10-16

Om etappen
Symboler

Längd
11 km

Tid
3-4 timmar
(3-4 km/timme exkl. raster)

Svårighetsgrad
Lätt

Information
Ulrika Larsson
Munkedals kommun
0524-181 76
turistinfo@munkedal.se
vastsverige.com/munkedal

Information om boende,
serveringar, aktiviteter m.m
.
www.vastsverige.com

Information om boende, serveringar, aktiviteter m.m.
www.vastsverige.com

Länkar om kollektivtrafik
www.vasttrafik.se
www.reserobot.se
www.sj.se