Etapp 20 Vaktarekullen-Flötemarksön

Tidigare Vaktarekullen-Holmen

Det är kanske här vid Vaktarekullen, mitt i vildmarken som du ska ta en dags paus från vandringen efter leden. Stanna till och verkligen uppleva att det inte är målet som är viktigast utan ”resan fram”. Två bra övernattningsmöjligheter finns; raststugan vid Vaktarekullen och vindskyddet vid Stora Holmevattnets södra strand. Med lätt dagsturspackning kan du ägna dagen åt att vandra runt i det naturreservat du befinner dig i – Kynnefjälls.

Etappen startar mitt i hjärtat av Kynnefjäll och du kan se fram emot en äkta och något annorlunda vildmarksvandring. Studerar du naturen extra noga, kommer du att upptäcka växtarter som hör hemma i norra Sverige, bl.a. dvärgbjörk, norrlandslav och lämmelmossa. I samma område växer bl.a. lind, hassel, blåsippa och nattviol, växtarter som är typiska för södra Sverige. Du vandrar i en del av Sverige där natur från norr och söder möts och förenas.

Stöter du på en mindre körväg i denna vildmark, tänk då och kanske förvånas över att det är ca 30 minuters bilfärd till Bohusläns klippor och skär. Så nära och så olika!

Målet för etappen är flyttad och kallas Flötemarksön (tidigare Holmen). Ändringen innebär att etappen är ca 12,5 km. Etappmålet angränsar till allmän väg, vilket innebär bra möjlighet för avlämning eller upphämtning. Dessutom finns det ett fåtal parkeringsplatser vid bron, ca. 300 meter öster om etappmålet.

Karta - 20 Vaktarekullen-Flötemarksön

Tips: Hämta kartan som pdf-fil och zooma till önskad förstoring.

Om punkterna på kartan

1. Stora Holmevatten är den största sjön på Kynnefjäll och sägs ha lika många holmar och skär som årets dagar. Gör gärna en liten avstickare från leden till sjöns sydligaste del för att se på utsikten och rasta eller övernatta i vindskyddet på udden.

2. Vid Sjökärrsjön finns en bra rastplats, som dessutom har vindskydd.

Kollektivtrafik


Senast publicerad 2018-10-16

Om etappen

Längd
12,5 km

Tid 
3-4 timmar
(3-4 km/timme exkl. raster)

Svårighetsgrad
Medelsvår

Information
Ulrika Larsson
Munkedals kommun
0524-181 76
turistinfo@munkedal.se
vastsverige.com/munkedal

Information om boende, serveringar, aktiviteter m.m.
www.vastsverige.com

Länkar om kollektivtrafik
www.vasttrafik.se
www.reserobot.se
www.sj.se