Etapp 21 Flötemarksön-Porsås

Tidigare Holmen-Daletjärnen

Mycket har förändrats efter denna etapp.

Etappens start och mål har flyttats och ledens markeringar är borttagen efter en längre sträcka, vilket markägare har krävt. Dessutom att ta bort vindskydd vid Stora Kornsjön och Daletjärnen.

Av säkerhetsskäl låter vi under en tid kartbild över tidigare sträckning, nu överkryssad, ligga kvar på hemsidan. Tanums kommun, som ansvarar för etappen, gör allt den kan för att Bohusleden åter ska bli sammanhängande.

Märkning finns från etappstarten, som kallas Flötemarksön, till bron vid Holmen och från riksväg 164 till etappmålet, som kallas Porsås. Etappstarten angränsar till allmän väg, vilket innebär bra möjlighet för avlämning eller upphämtning. Cirka 200 meter norr om vägen finns också ett fåtal parkeringsplatser.

Vi överlåter nu till dig att orientera dig fram mellan bron vid Holmen och riksväg 164 med hjälp av karta och kompass. Det finns stigar och mindre väg att vandra på och du gör det med den rätt du har enlig Allemansrätten. Om du känner dig osäker kan det vara bra att tänka på att du har riksväg 164 som en tydlig gräns i norr. Vandrar du söderut kan du tänka på att du har Stora Kornsjön på din vänstra sida och att du kommer att stöta på vägen som leder till bron vid Holmen.

För din egen säkerhet bör du tänka på att det är ca 22 kilometer mellan övernattningsmöjligheten i vindskydd vid Flötemarkens Vildmarkscamping och vindskyddet vid Nornäs, målet för etapp 22. Och den längden om du väljer det genast möjliga alternativet över den omarkerade marken.

Karta - 21 Flötemarksön-Porsås

Karta

Tips: Hämta kartan som pdf-fil och zooma till önskad förstoring.

Om punkterna på kartan

1. Gården Roslund är ett bra riktmärke om du vill se de vackra forsarna som bildas av Kornsjöarnas utlopp. De brusar och susar nära den allmänna vägen, cirka 500 meter österut och en kilometer västerut från Roslund. Utloppet från det stora sjösystemet Kornsjöarna passerar dels genom Kynne älv, söder om Flötemarksön, och dels genom ett mindre vattendrag på norra sidan.

2. Här hittar du Flötemarkens Vildmarkscamp. Ring alltid (+46) 0525-501 95 för mer info om möjligheten att övernatta i kåta eller vindskydd och på annat sätt leva vildmarksliv – eller basta! Observera att campingen tar ut avgifter övernattning och tjänster.

3. Här vid bron upphör markeringar i nordlig riktning. ”Fågelvägen” till riksväg 164 är ca 4 kilometer lång. Följer du skogsbilväg är det ca 5 kilometer.

4.Troligtvis når du fram till riksväg 164 strax norr om den lilla sjön Pinetjärnet. Följer du riksvägen ca 1,3 km österut, hittar du etappmålet på riksvägens norra sida och vid en mindre avtagsväg. Du slipper att gå på själva riksvägen om du väljer att gå på den mindre vägen, som går parallellt efter riksvägens södra sida.

Kollektivtrafik

Från etappmålet Porsås (Daletjärnen) och ca 2,2 kilometer och efter vägen i östlig riktning, finns hållplats Loviseholm, Dals-Ed. Trafiken till hållplatsen är mycket gles och utgår bl.a. från Dals-Ed, busstationen. För dig är det en möjlighet att påbörja eller avsluta vandringen, men vi vill understryka; hållplatsen är mycket glest trafikerad och du rekommenderas att alltid och i förhand kontrollera tidtabellen med Västtrafik. www.vasttrafik.se

Senast publicerad 2019-07-02

Om etappen

Längd
1
. 5 km (mellan markerad sträcka etappstarten Flötemarksön – bron vid Holmen)

2. Beroende på ditt vägval

Svårighetsgrad
Lätt - genaste sträckan

Information
Tanum Turist
Nedre Långgatan 48 1tr
457 72 Grebbestad
0525-61188
info@tanumturist.se
vastsverige.com/tanum

Information om boende, serveringar, aktiviteter m.m.
www.vastsverige.com

Länkar om kollektivtrafik
www.vasttrafik.se
www.reserobot.se
www.sj.se