Etapp 23 Nornäs-Vassbotten

Efter den första delen av etappen söker sig leden fram efter Norra Kornsjöns strand med utsikt över de trädbevuxna holmarna i sjön.

När du lämnar den delen befinner du dig alldeles i närheten av gränsen mot Norge. Leden viker av mot sydost och vandringen går vidare på gamla gångstigar och över tallåsar i en berg- och dalbaneliknande terräng.

Du passerar förbi resterna efter den fredlöse enslingens bostad och Bohusläns högsta vattenfall. Här får du en garanterat omväxlande tur längs gränsen mot Norge.

Karta - 23 Nornäs-Vassbotten

Karta

Tips: Hämta kartan som pdf-fil och zooma till önskad förstoring.

Om punkterna på kartan

1. Riksröse nr 1 på svensk-norska gränsen ligger på Hisön. Tyvärr kan man inte se det från fastlandet på grund av skymmande träd. Men i fortsättningen längs etappen får du se flera tydligt utmärkta riksrösen på nära håll.

2. Gör gärna en avstickare upp på toppen av berget. Från det har du en enastående utsikt över stora delar av Kornsjösystemet, de bohuslänska och dalsländska skogsområden och dessutom delar av södra Norge.

3. Vandringen bär vidare och du är strax framme torpruinen i Djupvik. Vid foten av ett berg finns stenmursresterna efter »den fredlöses boplats«. En informationstavla berättar historien om den folkskygge enslingen, som bodde här på 1700-talet.

4. Älgafallet utgör ett gränsavsnitt mot Norge. Vattenfallet är Bohusläns högsta, med sina 46 meters fallhöjd. Här finns en fin gångbro precis nedanför fallet. Informationstavlan vid rastplatsen upplyser om både gränshistoria och fornminnen. Förr fanns här bland annat en såg och en kvarn. Under vattenrika perioder, höst och vår, är fallet en speciellt stor besöksattraktion. Vid Älgafallet möts Bohusleden och Kuststigen – i Norge kallad Kyststien. Boken om Kuststigen/Kyststien finns som e-bok med bra beskrivande text och kartor.

5. I Vassbotten finns en camping (2017: bullarebygdens.camping@telia.com), där du har alla möjligheter till ny uppladdning inför fortsatt vandring. Tänker du använda dig av campingens service (övernattning, köp av fiskekort m.m.), rekommenderar vi dig att kontakta campingen innan du påbörjar din vandring. I Östad ca 12 km söder om Vassbotten finns livsmedelsaffär.

Kort om Vassbotten

Vassbotten – Holtet är en gränsövergång med en brokig historia. Till slutet av 1980-talet var både Vassbotten och Holtet tullstationer på vardera sidan om bron över bäcken – gränsen.

Här har många bohuslänska och dalsländska bönder passerat med kärrorna dignande av skinn, läder och olika matvaror. Nötboskap drevs i hjordar över gränsen.

Västergötlands knallar levererade vadmal och linne, från industrierna kom tackjärn, spik, tjära och beck.Med sig hade bönderna torrfisk, såpa, silke, bomullstyg, vin, brännvin m.m.

Mängder av svenskar vandrade över gränsen för att arbeta med tillverkning av gatsten, tegel, skor, glas och torv.

På bägge sidor om gränsen finns historiens spår. Gravfält, hålvägr, gränsröse, skyttevärn och husgrunder visar på en lång och ibland dramatisk bakgrund.

På den svenska sidan öppnades affär redan 1892 och så småningom kafé och bensinstation. Under Andra världskriget låg ca 5 000 soldater förlagda i närheten.

Idag är området en fridfull plats med vackra Bullaresjön intill och med möjligheter natur- och kulturupplevelser. 

Kollektivtrafik

Närmaste hållplats för kollektivtrafik finns vid Holkekärr, Tanum och Backa skola, Tanum, förstnämnda ca. 6 km och sistnämnda ca. 10 km söder om Vassbotten efter vägen mot Östad. Trafiken utgår bl.a. från Hällevadsholm och är mycket gles.

Närmare information om tidtabell finns hos Västtrafik, www.vasttrafik.se

Senast publicerad 2019-07-02

Om etappen

Längd
14 km

Tid
4 timmar
(3-4 km/timme exkl. raster)

Svårighetsgrad
Medelsvår

Information
Tanum Turist
Nedre Långgatan 48 1tr
457 72 Grebbestad
0525-61188
info@tanumturist.se
vastsverige.com/tanum

Information om boende, serveringar, aktiviteter m.m.
www.vastsverige.com

Länkar om kollektivtrafik
www.vasttrafik.se
www.reserobot.se
www.sj.se