Etapp 24 Vassbotten-Håvedalen

Etappen präglas av nivåskillnader med både höga berg och djupa dalar, vilket beror på en gigantisk geologisk krock. Här möts nämligen kustlandets hårda granit inlandets betydligt mjukare gnejsberggrund.

Den första delen följer nära inpå den norska gränsen. Strax innan Ejgdesjöns nordspets träffar du på Kuststigen, som viker av norrut och in i Norge och kallas där Kyststien.

I västlig riktning och under ca 500 meter sammanfaller Bohusleden och Kuststigen.

Efter Ejgdesjön passerar du några både mindre och större sjöar och är snart i det säregna vildmarksområdet Tolvmanstegen. På sina ställen får du en storslagen utsikt över Bohusläns nordligaste trakter och ett glittrande hav i väster.

Karta - 24 Vassbotten-Håvedalen

Karta

Tips: Hämta kartan som pdf-fil och zooma till önskad förstoring.

Om punkterna på kartan

1. Snarsmon, uppe på Ejgdefjäll, var en bosättning för resandefolket. Här finns skyltning med utförlig information om platsens historia.

Det sägs att ungefär 30 familjer bodde här, från mitten av 1800-talet fram till 1920-talet. Boplatsen ligger bara 350 meter från en av gränsövergångarna. Det var den här vägen som de resande använde när de kom till Snarsmon från Norge.

Familjerna livnärde sig på handel med hästar, olika hantverk och sommararbete vid de norska industrierna.På Snarsmon syns 3-4 husgrunder tydligt, men i marken döljer sig fler. Sammanlagt kan drygt tio bostäder i olika former skönjas inom området. Dessutom syns spår efter åtminstone en brunn och kanske en smedja. Husgrunderna är inte typiska för resandefolket. En betydande del av fattigsveriges befolkning bodde i liknande hus.

2. Här kan du välja att följa Kuststigen som sträcker sig söderut mot kusten till Tanumstrand vid Västerhavet.

3. Vid Ekelidsvattnets södra strand hittar du en rastplats med grill. Under en hiller – ett naturligt takutsprång – bestående av en urgröpning i berget som skapar en grotta, kan förmodligen du tillsammans med ytterligare 5 personer få skydd mot regn. Du hittar lätt rastplatsen genom att följa den markerade avstickaren.

4. Området vid Tolvmanstegen, nordväst om Ekelidsvattnet, är ett nästan trädfritt hällmarkslandskap.

Här ligger en av Bohusläns vindkraftparker som givetvis påverkar din upplevelse av en orörd natur. Möjligen ska man sätta sig ned och fundera över om kraftverken är en nödvändighet för välbefinnande under vår tid och om de i en framtid kommer att ses som sevärdheter – kulturyttringar jämförbara med stenbrott och annat som har påverkat naturen för människors utkomst och överlevnad.

I området kommer du att se lavklädda klippor som avlöses av myrmarker i sänkor. Här hittar du också etappens högsta punkt, 188 meter över havet. Om vädret är klart får du en helt makalös utsikt över stora delar av norra Bohuslän – med skärgården och havet i väster.

5. Någon kilometer före etappmålet Håvedalen finns det ett vindskydd med grillplats.

Kollektivtrafik

Vid Håvedal finns hållplats för kollektivtrafik – Håvedal, Strömstad. Trafiken, som är mycket gles, utgår bl.a. från Strömstads station. Vi rekommenderar dig att alltid kontrollera tidtabell hos Västtrafik www.vasttrafik.se .

Senast publicerad 2019-07-02

Om etappen

Längd
18 km

Tid
5-6 timmar
(3-4 km/timme exkl. raster)

Svårighetsgrad
Medelsvår

Information
Tanum Turist
Nedre Långgatan 48 1tr
457 72 Grebbestad
0525-61188
info@tanumturist.se
vastsverige.com/tanum

Information om boende, serveringar, aktiviteter m.m.
www.vastsverige.com

Länkar om kollektivtrafik
www.vasttrafik.se
www.reserobot.se
www.sj.se