Etapp 25 Håvedalen-Krokstrand

Du startar vandringen genom skön skogsterräng på en gammal tullväg. Här patrullerade tullmännen förr i tiden, för att bevaka den norska gränsen en kilometer österut. Bevakningen startade efter unionsupplösningen 1905 och upphörde efter andra världskriget.

Leden går därefter i mer kuperad natur, i skog som avbryts av vackra utsikter över både stora och mindre vatten. Den når fram till Idefjordens strand, följer den och viker sedan tvärt av från stranden och du vandrar på en landsväg, den sista biten till Krokstrand.

Karta - 25 Håvedalen-Krokstrand

Karta

Tips: Hämta kartan som pdf-fil och zooma till önskad förstoring.

Om punkterna på kartan

1. Här stiger terrängen och leden går längs höjden mellan sjöarna Husebotjärn och Sandvatten. Utsikten är på sina ställen fantastisk och ögat når ända bort till havet i väster.

2. Vid den norra delen av den fina badsjön Sandvatten finns ett vindskydd med grillplats.

3. Snart vandrar du genom ett höjdavsnitt med utsikt över Idefjorden, innan det bär brant nedåt mot fjorden. Här ansluter en annan vandringsled , som kallas Gränsleden, från norsk sida. Dessutom är den en del av Kuststigen, i Norge kallad Kyststien. Lederna följs åt till etappmålet Krokstrand.

4. Vid Idefjorden ligger Krokstrand. Fjorden har i alla tider viktigt för orten och förenat folk på båda sidor om vattnet. Förr var det ofta lättare att färdas över vattnet eller isen än att färdas landvägen. Den norska staden Halden, norrut längs Idefjorden, och Strömstad, drygt två mil västerut, fanns båda inom räckhåll. Kontakterna över gränsen var – och är förstås fortfarande – många och frekventa.

Från Krokstrand har det skeppats otaliga laster med bl.a. gatsten till stora delar av världen. Orten var under stenhuggarperioden, som sträcker sig från 1800-talets senare del fram till 1970-talet, ett betydelsefullt stenhuggarsamhälle. Numera är den ett minnesmärke för en typisk bohuslänsk industriepok, med den stora stenbrottskajen i hamnen, dramatiska dagbrott i naturen och Sveriges första Folkets Hus, som byggdes redan 1902.

Kontakten med yttervälden satte tidigt sina spår i Krokstrand. Med leveranser av gatsten till Argentina kom tangon till orten. Fram till för några år sedan var det anledningen till att det arrangerades en uppskattad Tangofestival.

Kollektivtrafik

I Krokstrand finns hållplats för kollektivtrafik – Krokstrand, Strömstad. Trafiken, som är mycket gles, utgår bl.a. från Strömstads station. Vi rekommenderar dig att alltid kontrollera tidtabell hos Västtrafik www.vasttrafik.se

Senast publicerad 2019-07-02

Om etappen

Längd
11,5 km

Tid
3-4 timmar
(3-4 km/timme exkl. raster)

Svårighetsgrad
Medelsvår

Information
Strömstad Tourist
0526-623 30
infocenter@stromstad.se

Information om boende, serveringar, aktiviteter m.m.
www.vastsverige.com

Länkar om kollektivtrafik
www.vasttrafik.se
www.reserobot.se
www.sj.se