Etapp 8 Grandalen-Bottenstugan

Svartedalen lockar till vandringar på det stora nätet av märkta och omärkta strövstigar som finns i området. Här finns sköna utsiktsplatser, badplatser, kanotvatten och goda möjligheter att fånga ädelfisk. Leden går genom ett gammalt kulturlandskap, där flera torpruiner låter oss ana hur livet tedde sig för de som en gång bodde där.

Denna etapp kräver en viss vandringsvana och kondition, eftersom terrängen bitvis är rejält kuperad. En extra ansträngning är att göra en avstickare till Stora Kattås och upp till dess topp på 175 meter över havet.

Karta - Etapp 8 Grandalen-Bottenstugan

Karta

Tips: Hämta kartan som pdf-fil och zooma till önskad förstoring.

Om punkterna på kartan

1. Längs Grandalen och Holmevatten passerar leden igenom ett gammalt kulturlandskap med flera torpruiner: Bokedalen, Skräddar-Ottos stuga och Räveklämman. Vid den lilla sjön Tvängen finns vindskydd för den som vill övernatta.

2. Svartedalens natur- och friluftsområdes naturreservat är så pass orört att det ofta kallas för vildmarksområde. Den biologiska mångfalden är stor. Här har bland annat den ovanliga vitryggiga hackspetten setts vid ett flertal tillfällen.

3 Mot slutet av etappen går leden längs bergåsar med storslagen utsikt över sjön Ålevattnet. Observera särskilt att vandringen är brant utför berget, ner till slutstationen Bottenstugan.

4. Stora Kattås är den högsta punkten i Kungälvs kommun, 175 meter över havet. Mellan Bohusleden och åsens topp finns ingen märkning och klättringen uppför skiftar mellan svårframkomlig terräng och lättframkomlig hällmarkstallskog.

Senast publicerad 2019-07-02

Om etappen

Längd
7,5 km

Tid (3-4 km/timme exkl. raster)
2-3 timmar

Svårighetsgrad
Medelsvår

Information
Kungälvs kommun
0303-23 80 00
www.kungalv.se

Information om boende, serveringar, aktiviteter m.m.
www.vastsverige.com

Länkar om kollektivtrafik
www.vasttrafik.se
www.reserobot.se
www.sj.se