Etapp 9 Bottenstugan-Lysevatten

Bohusledens nionde etapp sträcker sig igenom en stor del av Svartedalen.

Själva namnet Svartedalen har under många år varit omgivet av en doft av mystik, vildmark, urskog och otämjd vresig natur. Det förknippas också med en rad olika fritidsintressen som sportfiske, skogsvandringar, svamp- och bärplockning, orientering med mera.

Svartedalen är sydvästra Sveriges största sammanhängande skogs- och vildmarksområde. Det är kuperat och omfattar ett stort antal sjöar med olika karaktärer.

Det är en fördel om man har god friluftsvana eftersom vandringen genom Svartedalen går genom helt obebyggda områden.

Karta - Etapp 9 Bottenstugan-Lysevatten

Karta

Tips: Hämta kartan som pdf-fil och zooma till önskad förstoring.

Om punkterna på kartan

1. Bottenstugan är en gammal stenstuga, som minner om 1800-talets svåra levnadsförhållanden och skogsbristen som rådde i området. Härifrån utgår flera kortare vandringsslingor.

Elektriciteten till Bottenstugan kommer från ett litet privat vattenkraftverk som utnyttjar höjdskillnaden mellan Ålevattnet och Håltesjön.

2. Efter gårdarna i Hålt breder Svartedalens vildmark ut sig. Ytterligare lite längre norrut kommer du in i Svartedalens naturreservat. Här får varken skogsavverkning eller byggnation ske. Naturen lämnas att sköta sig själv. Det ger en stor artrikedom av både växter och djur – inte minst fåglar. Här finns till exempel gott om orre och tjäder. Under vår- och försommarmorgnar kan du, med lite tur, få se häckande tranor.

3. På höjderna längs sjön Härsvatten finns flera fina utsiktspunkter.

4. Mot slutet av etappen ligger Gårdsjön, som är värd en avstickare. Det går en stig runt hela sjön. Här har det under lång tid bedrivits avancerad miljöforskning, med fokus på försurning av markerna.

Senast publicerad 2019-09-23

Om etappen

Längd
11,5 km

Tid
3-4 timmar
(3-4 km/timme exkl. raster)

Svårighetsgrad
Medelsvår

Information
Stenungsunds kommun
0303 - 73 00 00
medborgarservice
@stenungsund.se

Information om boende, serveringar, aktiviteter m.m.
www.vastsverige.com

Länkar om kollektivtrafik
www.vasttrafik.se
www.reserobot.se
www.sj.se